Ze laogen d'r nog

Rinus Willemsen

 

“Kiek daor 's,” zegt 'n ouwere vrouwe tegen d'r dochter, “dao nao dat rôôie pannetje. Zô êne 'ao opoe vroeger ook.” En ze wiest op een pannetje achter in de kraom.

Me binnen op de grôte rommelmart in Terneuzen. In de Goede Herderkerk. 'n Paor kêêr per jaor is 't dao rommelmarkt. Al jaoren. Messchiens wel zô'n dèrtig jaor.  Beneejen in de vergaoderkaomers is alles glaswèrk, elektriciteit en allerlei andere diengen en boven in de kèrkzaole, liggen de boeken. Die staon allemao schône bie mekaore. Nêê, da's glad gêên rommeltje, zô aje dat op een rommelmarkt zou dienken. Alles primao gerangschikt as in een echte boekenwienkel. Sport, bêêsten, landen, romans of kleurboeken. Voor iederêên is t 'r wel wat. Dao moeten die mènsen van d'orgaonisatie toch wel uren en uren in gestoken 'èn, gaot 'r deu m'n 'ôôfd. Messchiens wel daogen. 'n Vrouwe mee 'n witte jas an, staot mee studie te zoeken tussen de boeken in de rubriek: Hobby. D'r man staot 'r ook bie. As in de buurte kom, zien 'k dat ze speciaol zoeken nao boeken over de groenten- en blommen'of. En judder weten allomao, a je tenminste deze interessante stikjes in dialect wekelijks leest, dan kik nogal schrieven over mijn 'ofje. Over m'n èrpels (die d'r trouwens a drie weken in de grond zitten 'ôôr) maor ook over m'n blommen. Zô staon m'n paoselies nog altied mao te bloeien. A wel, bie die boekjes bleve kik natuurlijk ook even staon. Da begrupen judder natuurlijk wel ee? En gelukkig lei die vrouwe met die witte jas een grôôt geillustreerd plantenboek terug op de taofel. Want dat zagge kik bots: grote plaoten en weinig tekst. Dat is altied wat voor miin. Ik bin nie zô'n lezer. Ik bin mêêr van kieken. En dan moen 'k altied mao dienken aan m'n buurman. Die zegt mêêstal: Één afbeelding zegt meer dan honderd woorden. En da was noe 'iere ook 't geval. Dao stoengen noe dudelijk in afgebeeld de combinaoties van blommen in 'n border langst 'n pad. Om daor 't 'êêle jaor bloeiend en boeiende planten in te zetten, dat is 'n 'êêle kunst. Allicht kan je dat op de computer opzoeken. Dan krieg je ook infermatie, maar in 'n boek vinne kik dat toch overtugender. Jao, vertrouwder. Die vrouwe mee d'r witte jas, zag dan 'k mee vee andacht in dat plantenboek stoeng te snuusteren en messchiens (docht ik) ao ze toch wel spiet, dan kik even laoter mee dat boek en twee losse euro's nao de kasso stappende. Raor ee, da je in de kèrke een boek kôôpt en dan afrekent, ook ee? Zaoken doen in de kèrke.

Noe gaon 'k mêêstentieds nao die rommelmart voor de oliebollen. En ikke nie allêêne 'ôôr. Dao binn'n twêê verkoopsters in da kraom en ik moe je vertellen, die udder 'andjes, die moeten wapperen 'ôôr. D'n êne bestelt d'r tiene, d'n ander vuuftiene. Mao joengens toch. Wat 'n drukte an da kraom. En mao kletsen en tetteren. Mêêstal binnen da vinters die deu moeder de vrouw d'r op af gestierd binnen. En ikke bestel d'r zesse en reken gepast af en stao nog wat te kletsen mee 'n mannetje die 'n zak mee bollen kôôpt zonder rezienen, dan volgens 'em zit dao mêêr smaoke in.

As ik nao buuten stappen, lôpen ze net voor me, die vrouwe mee d'r dochter. En wat 'oudt ze in d'r 'annen?  Juust, dat rôôie pannetje. Ze stappen recht naor de blommenmarkt, 'n eindje vèder. Ik nii, ik gao nao de bushalte. En as thuuskom en in m'n tas kieken, zien 'k dan 'k m'n oliebollen vergat mee te nemen.

Volkstheater de Scheldegalm - Speeldata 2020 Volkstheater de Scheldegalm, een vereniging uit Kloosterzande ontstaan in 1966, brengt om de twee jaar...
Dinsdag 14 jan lezing Positief en negatief in de Zeeuwse streektaal – Veronique De Tier In...
In het kader van de lezingenreeks Zeeuws immaterieel erfgoed wordt op dinsdag 17 december a.s. een lezing georganiseerd met...
Zaterdag 19 oktober houdt de Zeeuwse Dialectvereniging de jaarvergadering in De Vroone, Kapelle. De vereniging bestaat 90 jaar en pakt...