Dialectdag 19 oktober 2019

Op zaterdag 19 okt. 2019 houdt de Zeeuwse Dialectvereniging

de jaarlijkse dialectdag in De Vroone te Kapelle.                                    

 

09.30 uur         Inloop met koffie en Zeeuwse bolus  

10.00 uur         Jaarvergadering  

                       Jan Zwemer en Dingeman de Visser:

                        Zeeuws, puur én vertaald.

                        Van Brel tot Wilmink                           

                        Aperitief en Zeeuwse lunch  

                        Middagprogramma

                        Wim Daniëls met Onze taal gaat (nooit) verloren

15.00 uur         Afsluiting door de voorzitter, Zeeuwse Volkslied en daarna

                        gezellig samenzijn  

Aanmelden door overmaking van € 32,00 op  

NL96 INGB 0656 2500 46 t.n.v. Zeeuwse Ver. Dialectonderzoek,  

 

Graag vermelden: Dialectdag 2019 en woonplaats

Wel/geen toestemming op de presentielijst.