Dialectdag 19 oktober 2019

Op zaterdag 19 okt. 2019 houdt de Zeeuwse Dialectvereniging

de jaarlijkse dialectdag in De Vroone te Kapelle.                                    

 

09.30 uur         Inloop met koffie en Zeeuwse bolus  

10.00 uur         Jaarvergadering  

                       Jan Zwemer en Dingeman de Visser:

                        Zeeuws, puur én vertaald.

                        Van Brel tot Wilmink                           

                        Aperitief en Zeeuwse lunch  

                        Middagprogramma

                        Wim Daniëls met Onze taal gaat (nooit) verloren

15.00 uur         Afsluiting door de voorzitter, Zeeuwse Volkslied en daarna

                        gezellig samenzijn  

Aanmelden door overmaking van € 32,00 op  

NL96 INGB 0656 2500 46 t.n.v. Zeeuwse Ver. Dialectonderzoek,  

 

Graag vermelden: Dialectdag 2019 en woonplaats

Wel/geen toestemming op de presentielijst.

Volkstheater de Scheldegalm - Speeldata 2020 Volkstheater de Scheldegalm, een vereniging uit Kloosterzande ontstaan in 1966, brengt om de twee jaar...
Dinsdag 14 jan lezing Positief en negatief in de Zeeuwse streektaal – Veronique De Tier In...
In het kader van de lezingenreeks Zeeuws immaterieel erfgoed wordt op dinsdag 17 december a.s. een lezing georganiseerd met...
Zaterdag 19 oktober houdt de Zeeuwse Dialectvereniging de jaarvergadering in De Vroone, Kapelle. De vereniging bestaat 90 jaar en pakt...