Externe links:

Oude nummers van het blad Nehalennia zijn te vinden op de site van de Zeeuwse Tijdschriftenbank. Het blad dat sinds 2017 de ondertitel Tijdschrift van de Zêêuwse Dialect Verênigieng draagt, begon in 1964 als Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie, onder auspiciën van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vanaf  juni  1965 werden in het blad mededelingen opgenomen van de Zeeuwsche Vereniging voor Dialectonderzoek. Sinds  1979 verschijnt het blad onder de naam Nehalennia, met door de jaren heen verschillende ondertitels, zoals: Bulletin van  de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) en de Zeeuwsche Vereniging voor Dialectonderzoek en Bulletin van de Werkgroep CultuurHistorie van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen (WCH) en de Zêêuwse Dialect Verênigieng (2008-2016).

Erfgoed Zeeland stimuleert, ondersteunt en coördineert dialectprojecten in de provincie en zorgt voor afstemming, samenhang en samenwerking. De adviseur streektalen beantwoordt vragen op het gebied van de Zeeuwse dialecten. Onder de noemer In 't Zeêuws! worden regelmatig publieksactiviteiten georganiseerd waarbij de streektaal centraal staat.

't Kerkje van Ellesdiek is een centrum voor levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Het Zeêuws is de voertaal. “Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws hebben er een streepje voor. Niet om het vreemde te weren, maar om het dichtbije te eren!” In de afgelopen jaren hebben verschillende werkgroepen diverse bijbelboeken in het Zeeuws vertaald.

Ghijsen in Beeld is een website over de realisatie van een standbeeld voor  Dr. Hendrika M. C. Ghijsen, de samenstelster van het  Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Het standbeeld werd onthuld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het woordenboek in 2014. Alles over het leven van mevr. Ghijsen en de totstandkoming van het Zeeuws  woordenboek is hier te vinden.

De Zeeuwse woordenbank is een onderdeel van de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND). Het WND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken. Dit project is een initiatief van Variaties vzw, de koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. Deze organisatie verenigt de lokale en regionale dialectverenigingen in Vlaanderen en Brussel, met de bedoeling om door samenwerking tot een meerwaarde te komen en de dialectologie bekend te maken bij een groot publiek.

Bij Stemmen uit het verleden van het geluidsloket van Dialectloket, een website over taalvariatie van de Universiteit Gent, kunnen dialectopnames uit meer dan 550 plaatsen in Vlaanderen, Zeeland en Frans-Vlaanderen beluisterd worden. De verzameling dialectbanden is in de loop van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw aan de Universiteit Gent tot stand gekomen, en aangevuld met opnames van het Nederlandse Meertens Instituut (Nederlandse Dialectenbank). Om de Stemmen uit het verleden duurzaam te bewaren en te delen met het brede publiek, werd de collectie de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Gereedschappen werden ontwikkeld om de verzameling op een gebruiksvriendelijke manier doorzoekbaar te maken.