Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
baenienge

baenienge 1. verbinding naar de weg over een andermans land uitweg: W. (Vwp.; Ok.; Dob.); baenege: (Ktg.).
Jaop Kodde ao baenienge over de weie van Pie:r Prevôôst mè z'è ruzie g'aod en noe ei Pie:r 'n grôôt bord an z'n dam'ekken gespiekerd me: Verboden overgang voor J. Kodde d'r op: Dob.
Zie:
baene
uutbaenienge.
2. baonienge: gebruik v. bouwland: 'n 'ofsfee me de baonienge van tie:n gemeten: Z.V.W. (Bks.; Cz.; Hp.).

baenstik

baenstik doorgang v. h. ene stuk bouwland n. h. andere: W. (Njoos.; Ok.; Aag.; Wkp.); Z.B. (Wmd.); T. (Scherp.); Sch.-D. (Kwv.; Hsd.; Nwk.; Otl.); baonstuk: Z.V.W. (Bks.; Bvt.; Adb.).
Aant. Osb.; Rtm. geven als bet.: bouwland waarover de baene naar de hofstee loopt zo ook: baenweie. Zie:
baene;
overpad;
uutbaeninge.

baerd

baerd baord 1. baard: m.m. AIg.; mv. baeren aanget. v.: W. (Mlk.); Z.B. (Hkz.; Lwd.; Kn.); baoren: Z.V.W. (Bks.; Cz.).
Uitdr.: iem. d'n baerd baord af- (of-) doe(n): iem. de loef afsteken: m.m. Z.V.W. (Bks.; Cz.; Obg.; Hp.); L.v.Ax. (Ax.; Hok.); L.v.H. (Sto.); G.; fijntjes beetnemen: Gde.; iem. d'n baord afspelen: Hlt.; d'n baord vaogen: Cg.
Twêê kleuren in z'n baerd hè: een weerhaan zijn geen vaste overtuiging hebben: Gdr.
2. kafnaald
Zie:
baere.
3. 'n baerd baord (aan een mes): braam d. h. slijpen: m.m. W. (Wkp.); Z.B.
(Ha.; Ktk.; Wmd.); N.B. (Wsk.); Phi.; Sch. (Kwv.; Bwh.); Z.V.W. (Bvt.); L.v.Ax.; L.v.H.; Hlt.; Cg.; Wdo.; G (Gdr.); Ofl. (Bto.; Odt.).
Zie:
draed.

synoniem(en) - baord
baertèrve

baer(d)tèrve roodkaftarwe of angeltarwe (zelden meer gezaaid) een tarwesoort m. Iange kafnaalden: W. (Njoos.; Osb.; Kod.; Ok.); Z.B. (Wolf.; Bld.; Gs.;
Ktg.; Kpl.; Bzl.; Ier.; Kn.); Phi.; Sch. (Dsr.; Serk.; Bwh.); Ofl. (Mdh.; Smd.;Dl.); baor(d)tèrve: Z.V.W.; baor(d)tèrf: L.v.H.
Aant.: soort m. grauwe orrels; gekweekt omdat men bij deze soort minder last van mussen heeft: Wmd.
Zie:
deinetèrve
tiengeltèrve.

synoniem(en) - baerdtèrve