Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
baddenist

baddenist Wà(t)'s dat vò 'n baddenist: wat is dat voor een gestommel: W. (omg. Mdb.; Grij.); m.m. Hlt. (veroud.).

baeken

baeken mv. baekens zij spek: W. (Njoos.; Vre.; Grij.; Dob.; Wkp.); Z.B. (Gvp.; Hkz.; Kpl.; Ktg.; Ier.; Kb.); N.B.; T.; Sch.-D. (Kwv.; Ow.); baoke(n) baokens: Z.V.W.
(Bks.; Gde.; Obg.); baeke(n) mv. baeken: Z.B. (Ha.; Wolf.; Kn.; Wde.; Rll.); Phi.; Sch. (Bh.); G. (Gdr.); baok baoken; L.v.Ax.; L.v.H.: baoke baokes: Hp. Zegsw.: Dà's 'n 'êêl stik uut m'n baeken: dat is een hele uitgave: W. (Mlk.; Grij.; Dob.; Wkp.); Z.B. (Bsl.; Wmd.); T. (Tln.; Ovm.); Sch. (Zn.); ook 't is 'n kap ln m'n baeken: Wkp; 't Is 'n krap uut m'n baeken: Dob.

2. baeken baoken stok of paal tot afbakening v. e. vaargeul e. perceel mossels enz.: W. (Njoos.; Amd.); Z.B. (Ier.; Kn.); N.B. (Col.); T.; Sch.-D. (Rns.; Bh.; Bns.); Z.V.O. (Wdo.); G.; Ofl. (Mdh.).

 

 

synoniem(en) - baoken
baekster

baekster baokster (ouderw.) baker: m.m. W. (omg. Mdb.; Amd.; Ok.; Aag.; Wkp.); Z.B. (Hkz.; Gs.; Kpl.; Bzl.; Kn.; Ier.; Wmd.; Kb.); T. (Scherp.; Anl.); Sch.-D (Dsr.; Srd.; Bh.; Ow.; Otl.); Z.V.W. (Bks.; Cz.; Bvt.); L.v.Ax. (Nz.); G.; Ofl. (Mdh.; Smd.; Dl.; Azn.); thans overweegt baeker baoker.
Zie:
minne.

synoniem(en) - baokster
baele

baele baole baelje baolje balje: jute vooral in samenstellingen als bael(j)ezak bael(j)egoe:d; baljekeus (rok). bael(j)eschorte: Z.eil.; Ofl.; baol(j)egoe:d: Z.V.W. (Bks.; Cz.; Hp.); L.v.Ax.; LvH.; Hlt.

synoniem(en) - baole baelje baolje balje