Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
labberdeswans

labberdeswans fuifnummer losbandig iem.; geg. d. W. (omg. Mdb.); Z.B. (Hkz.; Gs.; Hdk.; Kpl.; Wmd.); Z.V.W. (Bks.; Cz.; Bvt.; Adb.); L.v.Ax. (Ax.; Hok.); var. labberswans: Hdk.; lapswans: Sdb.; Bks.; Gdr.; Azn.; ook lapschans: Gdr.

labbere

labbere(n) praatjes maken: zeld.; geg. d. T. (Ovm.); Z.V.W. (Rtc.).

synoniem(en) - labberen
labberêêre

labberêêre(n) an lijden aan: Z.eil.; Z.V.W.; L.v Ax.; L.v.H.; G.(Gdr.); Ofl. (Mdh.; Smd.; Azn.) Ie labberêêrt vee an pien'in z'n 'ôôd m.m.a. bov.; ook onpers.: 't Labbereert 'n an 'arte: hij lijdt aan een hartziekte: geg. d. Srk.

synoniem(en) - labberêêren
labberènt

labberènt(e) in de labberènt(e) weze(n) zien zitte(n): sukkelend zijn in de lappenmand zijn: m.m W. (omg. Mdb.; Amd.); Z.B. (Lwd.; Ha.; Ktg.; Kpl.; ler.); Z.V.W.; L.v.Ax.: in de labberenten L.v.H; 't labberent: Azn.; In 't labberent weze; zitte: Azn.; IJ ed-in de labberènten gezeten: Lam.

synoniem(en) - labberènte