Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
maeger

maeger maoger beh. m.m. Alg. in lett. zin in de bz. bet.: 1. min flauw gemeen (verg. A.N. dun): aldus geg. d. W. (Wkp.; Ztl.); Z.B. (Kpl.; Kn.); N.B. (Kam.); T.; Phi.; Dà's maeger van Ko zòas'n Kees belasterd-eit: Ztl.; Joe maehere joe:n jôôn: jou vent van niks: m.m. Wkp.; Kpl.; Kam.
2. (ook maegertjes) van de gezondheid: slecht minnetjes: W. (Ok.; Wkp.); Z.B. (Kb.); Sch.-D. (Zr.; Sdb.; Dsr.; Otl.; Nwk.; Bns.); G. (Gdr.); 't Is mè mîher mie (enz.) Siene je zie: glad gêên beternisse: Kb.; ook v. h. weer: 't Is maeher wêêr geweest in auhustus: Dob.
Plantennm.: maogere man: herderstasje (Capsella bursa pastoris): geg. d. Z.V.W. (Bvt.); L.v.Ax. (Ax.; Hok.); L.v.H. (Lam.); var.: maogere Jan: Bvt. maogere ventjes: Lam.
Zie:
beu(r)sjeskruud.

synoniem(en) - maoger
maek

maek in de uitdr.: z'n papieren in de maek doe¶(n): zijn stukken (voor de ondertrouw) bij de burgerlijke stand inleveren: geg. d. Z.B. (Hkz.; Gs.; Bld.; Odl.); Phi.; Sch.-D. (Zr.; Bns.).

maeke

maeke(n) maoken maken: m.m. Alg.; zwak verv.; oudere vormen v.t.: ik maekede enz.: geg. d. Sch.-D.; (Elm.; Bns.); G. (Gdr.); maeke(n)de: Ofl. (Mdh.; Smd.); maokende: Bks.; Cz.; nst. zwakke v.t. komt miek enz. voor: geg. d. W. (Mdb.; Amd.; Ok.; Dob.; Aag.; Wkp.); Z.B. (Hkz.; Kn.; Wmd.; Kb.); N.B. (Kg.); T. (Anl.; Mtd.); Phi.; Sch. (Ng.; Rns.; Otl.; Nwk.; Bns.); Z.V.W. (Bks.; Cz.; Bvt.; Rtc.); L.v.Ax.; Aant.: volg. Aag. Iange ie-klank.
Gebruik afwijkend v. A.N.: 'k Weet 't nog beter (g)emaekt gemaokt: ik heb nog e. beter plan voorstel: m.m. Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; L.v.H.; G.; Ofl. (Mdh.; Smd.); Ergens vee mee te maeken è: beh. lett. z. iets erg aantrekken niet gauw over zijn verdriet heen zijn Sch. (No.; Bh.); (verg. te doe¶n è mee).
In bet. een naam geven: daer ha m'n 'n Kees van gemaekt: die hebben we Kees genoemd: geg. d. Ofl. (Mdh.; Smd.); v. vogels gezegd: een nest maken: m.m. W. (Wkp.); Z.B. (Kpl.); D. (Bns.); Z.V.W.; L.v.Ax.: De sprêêuwen zien wêêr al an 't maoken ze zien vroeg van 't jaor: Rtc.

synoniem(en) - maeken maoken
maekelaer

maekelaer houten verbindingsstuk met versierd uiteinde aan de gevelspitsen van het dak (meest schuurdak); W.; Z.B. (Hkz.; Wolf.; Ktg.; Kpl.; Wmd.). T. (Anl.); Phi.; Sch. (Kwv.; Elm.; Rns.; Bh.; Srd.); L.v.Ax. (Nz.); G. (Gdr.); maokeljaer: schakel i. e. ketting die geopend kan worden om een andere schakel aan te haken: L.v.H.
Zie:
Illustratie.