Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
pad'ôôge

pad'ôôge een dik oog 'strontje' op het oog: m.m. W. (omg. Mdb.; Ok.; Dob.); Z.B. (Wolf.; Hkz.; Gs.; Kpl.; Kn.); T.; Phi.; Sch.-D. (Zr.; Nwk.; Bns.); L.v. Ax.; patoag: Azn.; 'n padje op j'n oage: Bwh.; Nwk.
Zie:
puupôôge.

padde

padde pad (dier): Alg.; (n.b. ook L.v.H. geeft padde); uitdr.: Ze zie:¶ sò grauw (enz.) az'n padde: vaalbleek grauw v. gelaatskleur m.m. Alg. (beh. Ofl.) ook v. wasgoed. Ie zit az 'n padde in't 'aer: is geheel kaal; ook is straatarm: W. (Njoos.; Osb.; Ok.; Grij.; Dob.); N.B. (Kam.) var....az'n padde in de plumen: geheel kaal: Amd.; Osb.; Oob.; 't Is 'n padde op de vloe:r: een onaangenaam mens in huis: geg. d. Z.B. (Bld.); Sch. (Hsd.); 'n paddik...: Azn.
Zegsw.: Gêên man zoe goe:d of hie heit 'n padde onder z'n hoe:d: je kunt geen man (t.o.v. zijn huwelijkstrouw) helemaal vertrouwen geg. d. Ofl. (Mdh.; Smd.).

paddeblôôt

paddeblôôt (lett. zo bloot als een pad): poedelnaakt vooral gez. v. jonge nog kale vogels: T. (Tln.; Scherp.; Mtd.; Anl.; Po.); Phi.; 'n nist mì paddeblôôien: een nest jonge vogeltjes: als bov.; ook paddevlôôien: Anl.; Mtd.; padderblôôt: L.v.H. (ook padder: Lam.).
Zie:
padnaekend
pattekael;
pietpoeternaokend;
poedernaekend;
putekaol;
puutnaekend.

paddeke

paddeke(n) door het slijk baggeren: Ofl.(Mdh.; Smd.); Wat hei jule wêêr loape paddeke deur slik-in-slobber je schoenen uut vôôrdat j'in d'n huzen komt!: Smd.

synoniem(en) - paddeken