Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
vaoder

vaoder 1) vader: Alg. vaodere: Wdo.; vaer familiair of triviaal: Z.eil.; G.; Ofl.; vaor: Z.V.W. en O.; Je vaer!: loop naar de pomp: Wolf.; Kiek nè je vaer gôôi je vaer!: Hkz. enz. Ie eid'n 'aertje nè z'n vaertje; Ie slacht z'n vaor enz. meestal in ongunstige zin.
1) gepalatiseerde vorm komt niet voor waarsch. invloed v. d. Bijbel. De zwaarte van ao-klank verschilt zeer zware ao- o.a. te Wkp.

vaoderkruud

vaoderkruud herderstasje (Capsilla bursa pastoris): alleen geg. d. T. (Anl.); Phi.; Sch. (Kwv.).
Zie:
beu(r)sjeskruud.

vaoge

de vaoge onbebouwd braakliggend land: zie
vaeg(e).

vaoi

vaoi suf: G. (Odp.); 'n vaoien: een sufferd: 'n vaoien dôôn: een dooie diender (lett. e. suffe dooie); vaoie koekoek: stommeling; 't komter alles even vaoi in suffig uut; zie verder:
faoi.