Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
vaegspae

vaegspae vaespae schopje waarmee de grond v. d. ploegschaar enz. wordt verwijderd: W. (Njoos.; Amd.; Srk.; Ok.; Grij.; Aag.; Wkp.; Ztl.); N.B. (Kg.); Sch.-D.; vekspae: Z.B. (Hkz.; Ha.; Bld.; Odl.; Kpl.; Kb.; Rll.); vetspae -(spì): Kn.; Wmd.; vêê(g)spee: Hkz.; Kwd.; Ovz.; Hrh. Opm.: g vóór s is nauwelijks of in 't geheel niet hoorbaar.
Zie:
koeterschoppe;
vaegschoppe.
Illustratie.
Zegsw.: De smoefel ei nè't ploegen z'n vaespae nie op 't veur'ôôd (het eind van de ploegvoor) laete leie: gezegd als de vader v. e. buitenechtelijk kind niet voor zijn vaderschap uitkomt: geg. d. Grij.

vaek

vaek(e) slaap (neiging tot slapen): Z.eil.; G.; Ofl.; vaok(e): Z.V.W. en O.; grôôte vaeke vaoke è(n) enz.: m.m. a. bov.; Brieng Kootje toch nè z'n bèdde ie vaold-om van de vaeke: Aag.

synoniem(en) - vaeke
vaekerig

vaekerig slaperig vergl. vaek(e).

vaekluusjes

vaekluusjes lett. slaapluisjes vooral in: de vaekluusjes komme(n): hij krijgt slaap (v. e. kind): W. (Ok.; Grij.; Ztl.); Z.B. (Ovz.; Hrh.; Kpl.; Kn.; Wmd.); T.; Sch.-D.; Ofl. (Mdh.; Smd.); m.m. ook geg. d. Nz.; Wdo.; de vaekluusjes joeke (jeuken): Dsr.