Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
waerdie

waerdie waardering (in geld) taxatie: W. (Ok.; Grij.); Z.B. (Wmd.); T. (Svn.); Z.V.W. (Cz.; Gde.; Sdk.; Rtc.; Bvt.; Adb.); Ofl. (Mdh.; Smd.) zie aant. De waerdie  van dad-'uus moe nog opgemaokt worrn: Adb.; wjaerdai: L.v.H.; waerdie: Wdo.; meest geringschattend bij.: om de wjaerdai van 'n paor kwartjes ken je gêên ruzie maok'n: Lam. Aant.: Mdh.; Smd. ouderw. in bet. waarde prijs.
Zie:
waerdaosie.

waerdschip

waer(d)schip waarborg; waer(d)schip geve(n) vò voe: opg. Z.B. (stek.; thans niet bev. voor Z.B.; alleen geg. d. Zn. Zegsw.: Die 'n goeie vrouwe eid-is goed ewaerschipt:... die heeft het getroffen: opg. Z. B. (Stek.). niet bev.

synoniem(en) - waerschip
waere

waer(e) waor(e) waar werkelijk: m. m. Alg.; de vormen met e-uitg. komen vooral bij naamw. gebruik nog veelvuldig voor het wrd. is dan syn. m. waarheid en wordt in de ontkenning voorafgegaan door gêên: 't Is gêên (gin) waere waore: het is niet waar (geen waarheid): aldus Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; G.; Ofl.; (Mdh.; Smd.); onder jongeren: 't is gêên waer waor; Weet je dà Kees z'n eigen vannacht verdaen-eit? - Is 't toch waere?: Vwp.; Ze zegge dà Pie:r in 't gevang zit! - 't Is gla(d) gin waere 'k bin 'n dìnet nog tegenekomme: Hrh.
Aant.Lam. geeft: 't Is gêên ('t is echt) waoren m. aant. kindertaal.

synoniem(en) - waore
waereid

de waer(h)eid waor'eid in bijz. bet.: de Bijbel Gods woord; 'n Waer(h)eid enz.: een bijbeltekst: m. m. geg. d. Kod.; Ok.; Grij.; Dob.; Aag.; Hkz.; Svn.; Anl. Phi.; Nwk.; Bns.; Ax.; Gdr.; vooral gebezigd in streng rechtzinnige kringen: leze(n) uut de Waer(h)eid enz.: uit de Bijbel: m. m. a. bov. De waer(h)eid zeit...: De Bijbel zegt; Die Waer(h)eid vie:l in m'n (h)arte: de tekst was als een openbaring: m. m. Bns.; Gdr.; in zelfde bet. Ie kreeg 'n Waer'eid: Phi.; Dienkter om je staed íe:r in de Waeréid: ...: je bent hier in streng rechtzinnige kring: Dob. Aant.: Gdr.: ouderw. uitspraak waeried (sic!).

synoniem(en) - waerheid