maeger

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
maeger

maeger maoger beh. m.m. Alg. in lett. zin in de bz. bet.: 1. min flauw gemeen (verg. A.N. dun): aldus geg. d. W. (Wkp.; Ztl.); Z.B. (Kpl.; Kn.); N.B. (Kam.); T.; Phi.; Dà's maeger van Ko zòas'n Kees belasterd-eit: Ztl.; Joe maehere joe:n jôôn: jou vent van niks: m.m. Wkp.; Kpl.; Kam.
2. (ook maegertjes) van de gezondheid: slecht minnetjes: W. (Ok.; Wkp.); Z.B. (Kb.); Sch.-D. (Zr.; Sdb.; Dsr.; Otl.; Nwk.; Bns.); G. (Gdr.); 't Is mè mîher mie (enz.) Siene je zie: glad gêên beternisse: Kb.; ook v. h. weer: 't Is maeher wêêr geweest in auhustus: Dob.
Plantennm.: maogere man: herderstasje (Capsella bursa pastoris): geg. d. Z.V.W. (Bvt.); L.v.Ax. (Ax.; Hok.); L.v.H. (Lam.); var.: maogere Jan: Bvt. maogere ventjes: Lam.
Zie:
beu(r)sjeskruud.

synoniem(en): maoger