nachpitje

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
nachpitje

nach(t)pitje 1. nachtlichtje in 't bz. het ouderw. drievertje in e. met water en patentolie gevuld glaasje drijvend: Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; G.; Ofl.
Zie:
oliepitje.
Overdracht.: onbeduidend iem.: geg. d. W. (Njoos.; Srk.); Z.B. (Kpl.); T. (Scherp.); Phi.; Sch. (Kwv.).
2. plantennaam: nachtpitjes: bernagie (Borago off.); geg. d. Z.V.W. (Bks.; Cz.; Sdk.; Gde.; Adb.).
Zie:
meulentjes.

synoniem(en): nachtpitje