naedien

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
naedien

naedien naodien na die tijd daarna: m.m. Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; G. (Gdr.); naordien: L.v.H. Zòlang Jan nog leefde kwam Sakke vee bie ons mè naedien zie: m'n naebie nôôit mì: Kod. naedien-a(t) enz. komt ook voor in bet.: nademaal in aanmerking genomen dat bv. nadien-at sòvee gevrôzen-eit is de schae nog meegevaole: Dob.

 

synoniem(en): naodien