oblievent

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
oblievent

ob(be)lievent koopman die op koopdagen enz. met ob(be)lieën ventte ob(be)lieën verlootte d.m.v. een ob(be)liekas zie
ob(be)liekas.
Verg. makkaronsvint.