oblievent

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
oblievent

ob(be)lievent koopman die op koopdagen enz. met ob(be)lieën ventte ob(be)lieën verlootte d.m.v. een ob(be)liekas zie
ob(be)liekas.
Verg. makkaronsvint.

synoniem(en): obbelievent