wan

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
wan

wan znw. landbouwterm: gedeelte v. e. stuk land dat v. mindere kwaliteit is hetzij 'kwaeie grond' (zie kwaed) of lager gelegen vochtig deel (verg. zompe): D'r is vee wan an die:¶n blok aldus geg. d. W. (Ok.; Aag.; Bgk.). Verg. wankant. Opm.: wan- als voorvoegsel is in Z. dial. veel meer in levend gebruik dan in A.N. zie passim vlgd. woorden.