zandschêê

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zandschêê

zandschêê -schie: smalle strook (rug) in bouwland enz. v. mindere kwaliteit door zand onder de bouwlaag: zie
schêê. 3.
Aant. Njoos. meestal lopen zulke stroken min of meer kronkelend door een kavel: in droge jaren kan men de loop ervan goed volgen door de mindere stand der gewassen erop. Verg. zandplaete waar verwezen wordt naar andere benamingen.