Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'offer

offer in uitdr.: ten offer komme(n): terecht komen: W. (Amd.; Njoos.; Osb.; Srk.; Ok.; Grij.; Dob.; Wkp.); Z.B. (Hkz.;Ktg.; Gs.; Kpl.; ler.; Kb.; Rll.); T. (Mtd.; Anl.); Sch.-D (Zr.; Kwv.; Bh.; Sjl.; Otl.; Nwk.; Ow.); Z.V.W. (Bks.; Cz.; Bvt.; Sls.); L.v.Ax.; G.; Ofl. (Mdh.; Smd.); ten offeren geg. d. Osb.; Wkp.; Bld.; Ktg.; Hkz.; Mie die evakuaosie wist 'n mèns nie wae-of 'n nog is ten offer zou kommen: Kpl.
Zie:
(ten) 'ouwen.

'ogge

ogge? nietwaar?
Zie:
agge.

'okkaozie

okkaozie okkaoize gelegenheid: Z.V.W.; L.v.H.; akkaoise: L.v.Ax.; L.v.H.; Schrief me bie okkaoize (okkaozie) is 'oe-dà je't g'ad-eit: Bks ; in bet lust. zin zie:
akkaoise.

synoniem(en) - 'okkaoize
'okke

okke lus knoop
Zie:
nokke 1.

2. okke nok v. e. dak hoogtepunt.
Zie:
nokke (2) .
Voorb. v. overdracht: bet.: Ajje spaere wil dan mò je 't doe boven uut d'okke (in de kracht van je leven) à j'ouwer ôôrt kùjje't nie mì: Hkz. m. aant.: slechts éénmaal geh. uit de mond v. oude vrouw.