Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
achteraeremen, -èrmen

onderdeel van een menwagen, W; ZB; NB; T; SchD; ZVW. Aant.: de achterèrmen zijn inge­ werkt tussen het achterste aslief en roengblok en ze verbind het  achterstel aan de lang(k)waegen door middel van een koppelbout (opg.  Bsl).  W  (Mdb e.o.; Njoos; Rtm); ZVW kennen de mv. vorm aerems, èrms. Zie afb. achterin onder menwaegen.

achter

in de uitdr.: langs(t) achter komme(n): via de achteringang komen: Alg. Aant.: nèst achter geg. d. Ax, Nz. Iets achter j'n eigen lêêre(n): iets door zelfstudie leren: ZB (Hrh; Ier; Kn); SchD (Rns); ZVW (Bsk; Gde; Nvt); LvA   (Ax).   Achter     (iets,  iemand) zoeke(n): naar iets of iemand zoeken: W;  ZB  (Wde);  T  (Ovm;  Tln);  SchD

(Bwh, Bns; Nwk);  ZVW;  LvA; ZVO.

Dae wek ik glad nie achter: daar ben ik helemaal niet op uit: Bwh. Vgl. achter, WZD2b.

 

 

achten

knoop in de vorm van een acht leggen. Zie: kardêêl.

abbesje 'n

een buitenkansje, Nvt; Sls. Die Kees 'ao dao toch gister'n 'n abbesje:'n   maaltje   lekkere  paolienk:

Nvt. Zie 'assebesje'