Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
ei

in talrijke uitdr.: zo vol as 'n ei weze: zeer geroerd, getroffen zijn: geg.  d. Rns. Zie: prume. Da's ok, óók  mè, ma(r) van eiers (g)eschopt: dat is ook maar een vuile boel: ZB (Ndp; Rll); NB (Col; Ks); T (Anl; Mtd; Svn);  Phi; SchD (Dsr; Hsd; Nwk; Rns); LvA (Slskl: 't is dao zo vuul, dao lus je nog gêên ei uut de schulpe: daar is het erg vies. Aant.: van eiers 'emukt geg. d. Kb. 'Emikt geg. d. Ovz. Van eiers gemaekt: Ie maak z'n eigen bezurgd om 'n ongeleid ei: hij maakt zich zorgen voor de tijd:

Je moe nie al j'n eiers onder éé 'oen lègge(n): je moet niet alles op één kaart zetten: Kwd; ZVW.

Van eiers maeke met de volgende betekenissen 

  1. veel drukte, heibel maken, de boel op stelten zetten: W (Vwp); ZB; T (Svn); Sch (Dsr); Ofl (Dl; Smd). Zie: 'oere. ei, WZD 216b.
  2. ergens een rommeltje van maken, iets vlug, slordig doen, ZB: Ko ei t'r ok 'n pan eiers van 'emikt: Ko heeft er 'n zooitje van gemaakt. En: das 'n pan eiers: dat is een rotzooi; Po; Scherp; Svn;

'n 'Ard ei iemand die moeilijk is te overtuigen, over te halen: W (Njoos; Rtm;  Vs);  ZB;  NB  (Col;  Kg;  Ks); T

(Po);   Schd    (Dsr;    Zr);    LvA (Ax);

ZVO-zd   (Js);  Ofl  (Mdh;  Smd).  Zie:

klistêêrie.

Ie is nog mae pas uut 't ei: hij is nog niet droog achter de oren, het is nog maar een groentje: NB (Col); ZVW; Nwn. Zie: oven; ZVW: da's 'n zocht ei: dat is een goedaardig iemand.

Je moe, mà nie aol j'n eiers onder êên 'oe:n leie: niet alles op één kaart zetten: W (Vwp); ZB (Kpl; Kwd); T (Mtd); Sch (Dsr); ZVW (Obg).

Da bin echt eiers nae, nao de Paese, Paosen: mosterd na de maaltijd: W (Osb; Vs); ZB  (Han; Kpl; Schr; Wdp);

NB  (Col);  T  (Svn; Tln);  SchD (Bwh;

Bns; Dsr; Nwk); ZVW (Bks). Zie: vieg(e); pap; zekel. In ZVW kent men nog de volgende uitdr. Op de vraag van

: "Wat zeg je"? van iemand die iets niet goed gehoord heeft is het antwoord: "Of a je 'n ei lust". Waarop de eerste antwoordt met: "Jao en wè twii ook

eige

in de uitdr.: van j'n eige(n) valle(n): flauwvallen: Alg. De vorm van z'n eigen gae(n), gaan: flauwvallen: W; ZB;  NB; Sch  (Bh;  Dsr);  ZVW; LvA.

Aant.: div. inz. geven ook van z'n zel­ ven gae(n), gaan.

Je bin tegen j'n eige(n): je handelt in strijd met je eigenbelang: Alg. Aant.: de vorm je bin tegen j'n eige(n) in geg. d. T; ZVW. Zie: zien(e).

Op z'n eige weze: zwijgzaam van aard zijn: T; Phi; SchD; Dl; op z'n eigen ziin (zijn): ZVW; Nwn. Op z'n eige sû: alleen of afgelegen wonen: geg. d. Hrh. Zie êênig. Gao na j'n eigen: ga jezelf maar na: ZVW. /k zit nog op m'n eige: gezegd door iemand die in een verzor­ gingstehuis zit en dat geheel zelf betaalt, geg. dr. T; Phi; SchD; GOfl.

synoniem(en) - eigen
eigenbakbröod

eigenbakbröod thuis gebakken brood, LvA. Aant.: algemener bekend is de term eigen baksel (in ZVW: eigenbak).

eind

Zie: ènde

synoniem(en) - einde