Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
fietemarollen

abrikozen op brande­ wijn, boeremeisjes (altijd meervoud), geg. d. Cz; Bvt; Obg; Sdk; Sls. In de uitdr.: ie ei vee fietemarollen: hij heeft veel praatjes: geg. d. Sls; Obg.

fiets
  1. in de : laet, laatje nie op de fiets zette(n): laat je niet op stang jagen: W (Kod; Rtm);  ZB;  NB;  T;  Phi; SchD;

           LvA (Ax,  Nz); GOfl  (Ntg; Smd).  Zie: Fongers.

  1. in de uitdr.: An m'n fiets 'óór: je kan met wat,   van onverschilligheid: zv.

fikkele(n)  snippers  afsnijden,  afknippen, geg. d. Nwk; ZVW (Bvt: vig­ gele(n); LvA (Slkl:fienkel'n). Zie: snik­ kere(n), WZD 894b.

fillicitêêre

)    feliciteren,    Alg.   Be­

noorden de Westerschelde en  in  het Land van Axel is de gebruikelijke feli­ citatie tegen een jarige: 'kfillicitêêr je; of: gefillicitêêrd mee, mie, mit je verja­ erdag. Vaak worden deze felicitaties uitgebreid met wensen als: en nog vee jaeren, ee, zu m'ope(n) of: a d'r  nog mae vee jaeren bie meuge komme, of a j't nog dikkels doe:e mag. Op Tholen komt ook voor: gefielsetêêrd mit de mêêrderienge van je jaeren en a je  't nog mà dikkels doe:e mag. De term ver­ mêêrdering van jaeren, wordt ook op Flakkee  gehoord.

Het antwoord van de jarige is, nog steeds op de Z. eil.; LvA; GOfl, meestal bedankt, en dà je d'r nog lang getuge van mag weze(n), soms gevolgd door dan bin me d'r aollebei nog.

Het bovenstaande geldt in grote lijnen ook voor ZVW, vooral voor het prote­ stantse deel van de bevolking. De wens is daar echter vaker proficiat mee je verjaordag. In het Land van Hulst: pro­ ficiat mee ouwen verjaordag. In beide streken volgt een kort antwoord van de jarige: merci ee!

Bij een huwelijk meldt Tholen de vol­ gende felicitatie: gefilicitêêrd mit je trouwdag en da je in  mekanders gebruuk mag versliete! Zie: nie:uwja­ ors(jaers )wènse( n ),

synoniem(en) - fillicitêêren
finten

kuren, nukken, uitvluchten, in de uitdr.: ie zit mie rare finten: hij vertoont afwijkend gedrag: geg. d. Bzl; Hrh. Zie: streng(e).Vgl.finten, WZD 236a.