Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
jokkebobbelolie

azijn, Nz (schertswoord).

jokkeleuren

stoeien, geg. d. Sis; Wtk: djokkeleuren; Hkt. Aant.: te Hkt 'op z'n Frans' uitgesproken: zjokkeleuren. Zie:
kallewuiten; dundere(n); rakke(n); tikketêêle(n); angae(n); munneke(n); jakke(n); frossele(n)

jokstjaert

(jeukstaart), è ne jokstjaert: ongeduldig iemand, LvH.

jongen

jongeren, in de uitdr.: 'k èn ne smaok in mijne mond oft 'r 'n kat in gejongd /gejongerd èt: LvH.