Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
naostrippen

in de uitdr.: 'n koei naos­ trippen: het laatste beetje melk eruit halen: ZVW. Aant: strippe(n) is na-mel­ ken, naostrippen is dus een versterkend samengesteld werkwoord. Zie: strippe(n).

nap

in de uitdr.: uit n'n nap springen: zonder aanloop springen: LvH (Klz: ook 'n napken maoken). Zie: biestaend, druplienks, staendebie.

neerwasje

een kind dat niet wil groeien, ged. Dr. Odp. Zie negenweker

neffen

naast, in de uitdr.: 't is nie nef­ fen de deure: het is niet dichtbij; het is niet naast de deur, het is  ver  weg, geg.

  1. Mtd. Zie: WZD p. 618a. Vgl. achter­ deure.