Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
nietop

deugniet, LvH.  Zie: baon­ strooper; straotlooper;  niedeuger; kwaeddoeër.

nieuweneuzen

begluren, geg. d. Nz. Zie: afloeren; glupe(n); gèrvele(n); loere(n); onderschèrms; kieke(n); nie­ veneuzen.

nieuwens

in de uitdr.: uut nieuwens (nieuwers) spelen: spelen zonder inzet: ZB (Ha; Hrh: in 't nieuwuus; Kwd: idem en uut nieuwuus); Ndp; Odl; Ovz: in 't nieuwuus). Vgl.: kuuskuus; niet.

nieuwjaorswènse

nieuw­ jaarswensen. Bij de jaarwisseling wordt door katholieken in ZVW en LvH zao­ lig nieuwjaar gewènst. Protestanten uit ZVW; LvA en de inwoners van Z. eil.; GOfl. houden het bij gelukkig nieuw­ jaar, vee 'ei! en zegen; of: (vee) zegen en gezand'eid; of: vee zegen en aol da wènselijk is.

Daarnaast hoort men ook aol wat a je nóódig eit và, voe tied en êêuwig 'eid, (of: và, voe je ziel en gezandeid; of: và je ziele en lichaem). Het antwoord is meestal: van 't zel(f)de; of: van 's glieke. Te Hrh ook wel: van 't eige en in ZVW ook: 'k wens je ook zoveele. En wenste je op Nieuwe Sluus (aan de kust van ZVW); 'n gelukkig nieuwjaar en da je nog !ank mag leven en gezand mag zien, dan kon je als ant­ woord krijgen: ook zo'n poeier!.

Het zogenaamde nieuwjaer, -jaor­ wènse( n) was tot 1940 zeer algemeen in Zeeland. Kinderen kwamen dan aan de deur en vroegen, meestal in  de  vorm  van een versje (al dan  niet  gezongen), om een nieuwjaerscentje (of nieuwja­ ersgeld). In het Land van Axel werd bij­ voorbeeld  gezongen:

'k Wèns je vee zegen in 't nieuwe  jaor en vee gezand' eid binnen 't jaor en al wad a je noodig  ' eit

voo tied en êêuwig'eid

Of: 'k Wens je vee zegen in 't nieuwe jaor

en vee gezande daogen in 't jaar

da je !ank mag leven, zaalig mag stèr­ ven,

't Koninkrijk en d'n 'emle mag èrven.

In het Land van Axel kwamen behalve kinderen ook wel oude vrouwtjes langs de deuren om nieuwjaar te ziengen (opg. Nz). Van het versje dat zij zongen is slechts een fragment bekend geble­ ven: 't Ouwe jaor is wee voobie, 't nieuwe is gekomme.

 

In het Land van Hulst kende men onder meer:

Nieuw jaorke zaete

ons verken ei vier voeten, vier voeten en een steert

is da nog gêên oortje weerd? 't Ei zo lang in 't kotje setaon, tot z'n  voetjes 't vel afgaan, en 't Sjefke èd 't dood gedaan, mee z'n 'oute klompkes aon.


Onder andere in Bruinisse waren ver­ sjes als deze gebruikelijk:

'k Wensje vee zegen in 't nieuwejaer onze poes verbrandt z'n 'aer,

van achter an z'n kluvertjes, vrouwe, gee m'n 'n stuvertje, van voren an z'n 'artje, vrouwe, gee m'n  'n kwartje.

 

Zuid-Bevelands is: ik zat '.s in m'n schuutje,

ik gooide mie een kluutje, 'k riep: o spaer, o spaer,

mergenochtend  is 't nieuwe  jaer 't ouwe jaer uut, 't nieuwe jaer in,

m'n bozze staet open, steekt er wat in.

 

Het laatste voorbeeld, uit Walcheren, laat een mengeling van standaardtaal en dialect zien, die wel vaker voorkomt in versjes en liedteksten:

A spa, a spa, overmorge is 't nieuwe jaer

nieuwe jaer in, ouwe jaer uut

neem er een busje en steekt er wat in steek er 'n gouwe dukaatje in.

Marge komt je vrijer

en as je vrijer marge nie komt, dan komt Jakob Janse,

die zal op de viole spele, die za je !ere danse.

synoniem(en) - nieuwjaerswènsen