Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
nieuws

in de uitdr.: ei h(j)ie nog nieuws of vosse leugens?: is er nog nieuws?: ZVW.

nieuwsblad

  1. in de uitdr.: da'.s net een nieuwblad:

die gaat graag op stap: geg. d. Vwp.

  1. nieuwsgierig iemand: ZV: Da wuuf is net 'n wandelend nieuwsblad; ZB (Kn: iemand die veel weet en daar ook graag over praat of roddelt) : kommêêe(n).
nievallig

guur weer, water­ koud, ZB; NB; T (Svn; Tln); SchD (Bwh; Dsr; Nwk; Zr); ZVW: ieverig; ZVO-zd (Nwn). Vgl.: ievallig, ievaolig: WZDp.370a.

synoniem(en) - nievaolig
nistig

vervelend; kwaadaardig, in de uitdr.: 'n nistige kwazze: een vervelende doordrammer: ZB (Kb; Kpl; Ktg; Kn: vnl. gezegd  van vrouwen);  NB (Ks: 'n

nistig dienk: een vervelend me1sJe; Wsk: humeurig); T en Phi: 'n nistg dienk: een trots meisje; SchD (Bns: driftig; Dsr: dwars; Zn);. Vgl.: driever.