Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
pauwevêêr

in de uitdr.: ie liep mie pauwevêêre: hij was erg trots: T (Ovm; Po). Vgl.: breistaert( e ); pauwestaert

synoniem(en) - pauwevêêre
pee

in de uitdr.: 't bin peeën, bluve peeën: alles is mogelijk: geg. dr. Ng; Wmd geeft 't bin peeën, blauwe peeën). Gezegde is ontstaan eind 1900, toen bij de teelt, de levering, de tarra en de betaling van bieten op allerlei wijze werd geknoeid, zowel door boeren, commissionairs als suikerfabrieken.

peeke

vis sorteren, W (Amd; Vs) Gofl (Odp).

synoniem(en) - peeken
peele

zakje met kaf voor onder het hoofdkussen, SchD (Hsd). Zie: kop­ bosje; kopkusse; oorpeluw; 'óódbussel; 'óódpeule; óópeule; óófpeule.