Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
sjoeke!

zie sjoeg!  WZD 868, in de uitdr.: sjoeke! 't is katievig zander doek: bm! 't is koud zonder omslagdoek: ZVW;LvA.

slabamus

mond, in de uitdr.: zijnen slabamus tussen slaogen: zich met iets bemoeien: ZVO-zd (Kw). Vgl.: snubbe; snippe; kreuzeneus; mond; snipschaer­ tje; snipschuttel.

slabbere

slobberen (van kleding), T (Ovm). Zie.: slabokkeren (etc.). Vgl.: slabbe(n).

synoniem(en) - slabberen
slabokkeren

slobberen; te ruim zitten (van kleding), ZVW (Sls). Vgl.: slabbe­ren.