Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
uutblauwe

wassen van nieuw gekochte blauwe katoenen werkkleren, om afgeven tegen te gaan: opg. Vwp.;
Mdh.; Smd.; Vgl. uutnie:uwe(n) WZD 1021.

synoniem(en) - uutblauwen
uutbrienge

iets bekend maken, iets vertellen waarover men beter had kunnen
zwijgen, T; Phi; SchD: al motte de kraöie 't uutbrienge: het komt toch wel
uit; ZVW; L vA (Zsg); GOfl. Vgl.: overbrêêd; breed; kommêêre(n).

synoniem(en) - uutbriengen
uuteschete
 1. in de uitdr.: ie ei uuteschete: gezegd van een knecht die bij het korenmennen
  schoven verliest: Dsr; ZVW. Vgl.: broek; kakke(n). schieten;koeiewachtersènde.
 2. in de uitdr.: je bin ook mè 'n uutgeschete boer. wordt gezegd tegen
  iemand die zich hooghartig gedraagt: W (Vwp); In ZVW is een uutgescheten
  boer een boer die van zijn stee afmoet vanwege geldzorgen. In T, Phi en SchD
  kent men de uitdr: ie is overal uutgeschete: hij ligt er overal uit. Vgl.: juffig;
  gröös; 'öög(e); uutgeklêêd.
synoniem(en) - uutgeschete,uutgescheten
uutgae

in de uitdr.: je lief zou t'r van uutg(h)ae(n): een moeilijke
stoelgang hebben: GOfl (Smd). Voor T, Phi en SchD betekent deze uitdr.: je zou
er wat van krijgen, je (flink) aan iets of iemand ergeren.

synoniem(en) - uutgaen,uutghaen