Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
uutlêêpe

in de uitdr.: iemand uutlêêpen: zijn tong naar iemand uitsteken: T (Ovm). Vgl.: lèrp.

synoniem(en) - uutlêêpen
uutligge

in de uitdr.: 'k lihhe uut: ik ben doodmoe: T (Po). Vgl.: bout.

synoniem(en) - uutliggen
uutlööpe

iets aansteken met een houtje of iets anders dat al brandt, geg. d. Bsl; Z VW (Nvt: Pas op dat 't vier nii
uutlööpt. J'n eigen fiets zou nog verbrann'n). Aant. door Kn: uutlööpen
gebruikt bij los stro dat op hoopjes op het land ligt en verbrand moet worden.
Met een hooivork met wat brandend stro loopt men van hoopje tot hoopje totdat alles verbrand is. Zie: overbrienge(n), overlööpe(n), overpupele(n)

synoniem(en) - uutlööpen
uutpikke

uit het ei komen, geg. dr. Nz; Kw. Zie: anpikke(n), onttikke(n), uitvallen.

synoniem(en) - uutpikken