Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
verampeteren

verfomfaaid; verwaar­ loosd, in de uitdr.: die is 'eet verampe­ teerd: die is geheel verwaarloosd: geg dr. Vwp. Vgl.: vertrampeneren (etc.).

verandere

zich bekeren, in de uitdr.: sint-à-t'n veranderd is, eit 'n gêên druppel meer 'edronken: sinds hij bekeerd is, heeft hij geen druppel meer gedronken: W (Vwp; Dob); ZB Ier; T (Svn); ZVW ( Obg); GOfl (Mdh; Smd). Zie:  overbugienge;      overtugieng(e); gegrepe(n).

synoniem(en) - veranderen
verantantere

laten verslonzen, ver­ vuilen, ergens slordig mee omgaan, W (Kod); NB (Ks); T (Ovm geeft de vorm veranterf ante( n ).)

synoniem(en) - verantanteren
verbeugelen

instellen van de Sakse ploeg, Nvt. Zie: ugel ( heugel) WZD 1009.