Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zêêkspuite

klakkebus om mee te spui­ ten, geg. d. Ha. Vgl.: klakkebusse; klap­ spuite.

Zêêuws volkslied

zie voor tekst en melodie de afbeelding.

volkslied.jpg

zeumer'ure

periode (voor het huren van knechts) lopende van 'alf korte­ maand (half februari) tot Sinte Mèrten (11 november) bij de protestanten; bij de katholieken tot Sint Elooj ( 1 decem­ ber); Sint Elooj wordt ook wel looidag genoemd, ZVW. Vgl.: winter'ure; win­ terknegt.

zeumer-öören

kapotte, verbrande oren door wind en (schraal) weer, NB (Ks); ZVW (Zzd). Vgl.: woste-óóren