Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zondagscenten

zakgeld ZVW. Zie zak­ centen.

zóómrêêpe

zekere soort van muts van wit katoen met ingeweven bloempa­ troontje. Er was een karkasse in genaaid; muts werd 's middags gedra­ gen, geg. d. Cz. Vgl.: rêêpmusse.

zotteluus

in de uitdr.: uut zatteluus spelen: voor de aardigheid spelen: T. Vgl.: kuuskuus; nieuwens.

zottens

in de uitdr.: uut zatte(n)s spele: na het spel krijgt ieder zijn inzet terug: ZB;  NB  (Col);  ZVW;  LvA  (Ax); NB
ook: uut sottems spele; T: uut sotuus spele. Vgl.: kuuskuus; leuter; nieuwens.