aerepel

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
aerepel

Z. eil. geven, waar vormen van petaote, petaten en petatten in ZB en ZVW voorkomen, overwegend de uitspraak aerepel.In ZVW; LvA (Ax; Hok) overheerst aerpels of ae:pel. De uitspraak errepel geg. d.  Osb; Wsb en

o.m. te Rtm; Kod als specifiek Sou­ burgs gevoeld. Verder in talloze uit­ drukkingen: die ziet 'r uut as 'n kwaei­ en, kwaoien aer( e)pel: hij ziet er slecht uit: W (Aag; Mdb); ZB (Han;  Wdp); NB (Kam; Ks); SchD (Dsr); T (Svn); LvA (Ax; Nz); GOfl (Dl). Zie: petaote, bonke, pokkig, tèrve. Je ei drie aerepels: 

êên in z'n bakkes, êên an z'n vurke en êên op zicht: gezegd wanneer iemand onfatsoenlijk, te gulzig eet: geg. d. Gs. M'n eten aerpels mee aerpels: we krij­ gen geen toespijs: LvA. Aant.: ook met de toevoeging: en èrpels achteran: LvA. Me bin nog nie an de nieuwe ae­ repels: we zijn er nog niet, hebben ons doel nog niet bereikt: W (Kod; Osb; Rtm); ZB; NB; T; Phi; SchD (Bns; Dsr); ZVW (Sls; Zzd); LvA; Ofl. Iets tussen d' aerepels en de pap doe:e: tus­ sen neus en lippen door: ZB (Ha); NB (Ks); T (Anl; Ovm); Ofl (Dl). Aant.: Hkg geeft tussen d' aerepels en de brie. Je docht dat 'n 't zaakje even tussen d'aerepels en de pap uut mekaore kon doe:e, mè dat viel tegen: Ks. 't Is bie d'n èrpel: als na een flinke regenbui het regenwater in de grond dringt: ZVW. Binst à me rust'n, kapp'n me d'èrpels: we doen het karweitje even tussendoor: zvw.