fronspies

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
fronspies

dakkapel, ZB; NB. Aant.: plaatselijk wordt ook de vormfranspies gegeven. Hkt noemt fronspit. ZVW; LvA geven frontespie(s). Zie: fronte­ spie( s); fronspit; koekoek. Vgl. keuve­ lesse WZD 429.