lap-over-zalf

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
lap-over-zalf

smeersel (een soortsmeersel (een soortgroene olie) gebruikt tegen het verzêêren (afschaven van de huid) bij paarden,ZB (Kwd). Aant.: Veronderstelling(N. Bakker): "kajepoetolie".Samenstelling niet achterhaald, wel deoorsprong van de naam: LAPOVERwas de familienaam van de moeder vande handelaar in dit middel: JANPOORTVLIET, die er tot ca. 1922 meeleurde. In dit verband noemt Kn lajepoetolieals middel tegen spierpijn, zerekeel en kiespijn. Vgl. verzêêre(ri) WZD1061.