mêêt

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
mêêt

in de uitdr.: ie kom goed vanin de uitdr.: ie kom goed vande mêête: hij is vlug in zijn werk; ook:hij loopt vlug: W (Kod); ZB ( Gs;Ha;Han; Ier; Kb; Kwd; Wdp); T (Anl enOvm: ie kan goed van de mêête; Svn: iegaet goed van de mêête); SchD (Bns);ZVW (ijzd); LvA (Ax; Zsg); GOfl(Odt). Vgl.: sjette; latte; bozze; lantjèrn;peper; ende; keesneef; kadee.

synoniem(en): mêête