'oerebed

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'oerebed

 

  1. uiteinde van een gêêrend stuk geploegd land, ZB; ZVW. Vgl.: gêêre; veur'óód.
  2. stuk grond, ontstaan bij het ontwate­ ren van het ploegland d.m.v. rêêën w. aan het  'óóge  ènd  van  de  'alve rêê, zvw.