paeltje, paoltje, verlóöpe

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
paeltje, paoltje, verlóöpe

stuiver­ tje wisselen, kinderspel, Z.eil. Vgl.: oom, boomlopertje WZD 125, 126; paele WZD 689; verloope(n) WZD 1050.

synoniem(en): paeltje paoltje verlóöpen