'teu-teu

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'teu-teu

 

beneveld wegens alcoholge­ bruik, LvA (Hk; Zsg). Vgl.: demsterig. Zie:WZD p. 975a teu 2.2.