uutgaonder

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
uutgaonder

in de uitdr.: 't is 'n uutgaonder: iem. die graag op pad is:
ZVW; L vA (Zsg); Z VW ook: 'n uutgaond iemand. Vgl.: laweit; jakker; leute; marote; reut(el); rote.