viengerliengen

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
viengerliengen

ogen aan achtersteven waarin roerhaken passen, geg dr. Ier; SchD (Bns). Deze constructie maakt het mogelijk dat het roer bij evt. vastlopen van het schip op de slikken of een zand­ bank, omhooggetrokken kan worden of vanzelf omhoog schuift. De latere uit­ voering werd voorzien van een glijstang in de vingelingen waardoor het schuivende bereik groter werd en het roer er niet uitliep.viengerliengen.jpg