zakzêêker

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zakzêêker

vleier,   mooiprater, ZB, iemand die zakzêêkt. Hrh: Jan is 'n gróóte zakzêêker, a je bie um praot voel j'a direkt nattigheid.