zeumer'ure

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zeumer'ure

periode (voor het huren van knechts) lopende van 'alf korte­ maand (half februari) tot Sinte Mèrten (11 november) bij de protestanten; bij de katholieken tot Sint Elooj ( 1 decem­ ber); Sint Elooj wordt ook wel looidag genoemd, ZVW. Vgl.: winter'ure; win­ terknegt.