Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
gekapt

in de uitdr.: 'n bolletje gekapt: een bal gehakt: W; ZB; NB (Wsk); T (Ovm; Svn; Tin); Sch (Zr; Bh; Zn); ZVW;   LvH   (Lam);   ZVO-zd    (Kw;

Nwn). Aant.: gekapte bolletjes geg. d. Srk. 'n  Dotje gekapt geg. d. Nz.

gejogen

gehaast, in de uitdr.: gejogen staan: haast hebben: geg. d. Zsg. Zie: gejacht; jacht.

gejacht

in de uitdr.: gejacht zijn: haast hebben: geg. d. Kt; Lam. Zie: gejoge(n); jacht.

geitebiele

1. lett. halsband voor een geit of schaap van een flinke wilgentwijg. Aan het ene eind van de twijg zat een gat waar het andere eind, in de vorm van een zwa­ luwstaart, doorgestoken werd, W

gesteven boord, vadermoorde­ naar, geg. dr. Kod, Osb. Zie: bóórd, stikt-de-moord-boord, kol, dome­ niesbóórd, melkkanne, mispit'ein, ra­ opeschelle.