Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
achteropkieke
  1. afwachten, waarbij een negatieve afloop voorzien wordt, W (Aag; Vs; Vwp); ZB (Gs; Han; Wdp); NB (Col; Wsk); T (Po; Svn; Tnl; Ovn); SchD  (Bns; Zr); ZVW (Sis); LvA (Hk; Zsg); GOfl (Mei; Dl; Odt). Ze zegge wè dà je flienk an zo'n pyramidespel kan ver­ die:ne, mà je mot 't mar 's achterop­ kieke: je zal zien dat het slecht afloopt: Elm. Aant.: in deze specifieke betekenis (slechte afloop) ook geg. dr. Zr. Zie: achterankieke(n), achternaezie(n), ach­ terafzie( n).
  2. iets nog eens aanzien, nader bekij­ ken, geg. d. Po. Kees kon mà nie begriepe da'k 'n gin cent mz wou !ene. Ie bleef an'ouwe. Affijn, 'k è mà gezegd dà'k 't nog 's achterop zau kieke:
  3. in de uitdr.: Je cènten achterop kieke: kijken, twijfelen, maar niet kopen omdat het te duur is: geg. dr. Mtd. Zie: achteropzie:e(n), achternaezie:e(n), achterafzie:e(n).
achteropdoe
  1. nadoen, nabootsen, ZB (Gs); NB (Ks); T (Ovm); Phi; SchD; LvA (Ax); Ofl (Mdh; Smd).
  2. elkaar niets gunnen, W (Vs); ZB; NB (Col; Kg); T (Ovm; Svn); SchD (Kwv; Zr). Die twi joengetjes van Stroo bin toch zà zot mee mekaar; ze bin altied saome en ze doen mekaar altied achter­ op: Vs. Zie: achteran, aesem, ezele(n).

 

achterop

achteraf, ZB (Gs; Han; Wdp);  NB  (Col);  T  (Po;  Tnl); SchD

(Bns; Dsr; Zr);  ZVW  (Adb; Sis); LvA

(Zsg); ZVO (Klz); Ofl (Dl; Odt). Eêrst à'k problêmen mit m'n bougies, toen m'n radiator. En dan achterop oak nog 's m'n  uutlaet d'r af: Ovm.

achteronband

deel van een gareel, zvw.