Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
beer
  1. mannelijk varken, in de uitdr.: van d'n (j'n) beer droomen: kattekwaad, baldadigheden uithalen: geg. d. Sis. 'n Bangen beer is gêên beer: je moet niet bang zijn, je niet laten kennen: ZVW. Vgl. beer, WZD

Bie d'n beer doe:e: voor gek zetten of voor de gek houden: ZB (Hrh; Hkz; Kpl; Ndp); T (Scherp). Aant.: dus min­ der straf dan de bet. lelijk bedrogen worden, onder beer, WZD 65a.

  1. beer, faecaliën, in de uitdr.: d'n beer steke(n): de beerput legen: W (Ok; Osb); ZB; NB (Col; Ks); T (Svn); SchD; LvA (Ax; Zsg); LvH (Lam); G (Odp). Aant.: d'n beer lichte d. Dob. Snieë geg. d. W; ZB (Ha); NB (Wsk); Sch (Zn). Slachte Gpol;Ndp; RIL Aant.: vgl. de uitdr. ie kan nie steke(n) of snie:e(n): er is niets met hem te beginnen, vgl. steke(n), WZD 931a. Zie: beere(n); wingerd.
bêênewaegen

in de uitdr.: op de bêêne­ waegen: met de benenwagen: W (Osb); ZB (Ier); T (Ovm; Po; Svn; Tin).

bêên
  1. in de uitdr.: 'n bêên in z'n rik, rug(ge) è(n): ergens geen zin in hebben: W (Vs); ZB; NB (Col); T (Ovm); Sch: die is à moe vódat 'n begonnen is, die ei echt een bêên in zi'n rik: Bns; ZVW; LvA (Ax; Hok); ZVO-zd (Js); GOfl (Gdr; Ogp). Aant.: drnst. gezegd van iemand die bij het veldwerk vaak rechtop gaat staan: Ovm.Vgl. bêên,
  2. een stijve rug hebben: d. Vs; Ha.
  3. te lui zijn om te werken: W (Vs); ZB; NB (Col); T; SchD; ZVW; Ofl. Zie: stok; groen; bêêst; ventje; mannetje; bakker; hond; gras;

'n Bêêntje in je knie: è: te lui zijn om te werken: geg. d. Ktg. Zo ook: 'n bêên in j'n èrm è: geg. d. Kg; Wsk.

D'r nog gêên bêêntje in 'èn: een groen­ tje, beginneling zijn: geg. d. Bks. Zie: oven.

Ie gae, gaot bêêntje over: hij is dron­ ken: geg. d. Amd; Mdb. Aant.: Ie gaot, gae voetje over bêêntje geg. dr. Osb, Vs. Kiek nae toch 's: Ko Brasser loop ook wi bêêntje over, Mdb. Zie: om, snee, stik, zat.

Ie sprong op z'n eten as 'n 'ond op 'n bêên: hij vloog op z'n eten af: geg. d. Sis.

Flienk ete(n) dan krieg je 'n bêên in je rik: daar word je sterk van: ZB (Nss; Schr; Wmd); NB (Ks); T; SchD (Bwh; Dsr; Nwk; Zr).

Wè gae jie je bêênen onder taefel steke?: waar ga je eten, waar ben je in de kost?:  geg. d. Ovm. De bêên'n  rek-k'n: zich vertreden: ZVW. Iets an z'n bêên 'èn: bedrogen zijn: ZVW. 't Is zo rechte az 'n bêên meej 'n voet en al: boerenspot  als er  slordig  geploegd is: zvw.

bêêlen

in de uitdr: toen die vint zoo ruug praot'nde, zei 'k d'r wa van en toen beeld'nde die toch wel 'n bitje: wordt s gezegd van iemand die erg bruut en onbeschoft praat en daarop wordt gewezen, waarbij het gevolg is dat  hij zich  wat fatsoenlijker gedraagt: zvw.