Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Woord
achtermiddag

in de uitdr.: da's oak 'n langen achtermiddeg: een lange man die erg traag is: geg. dr. Dsr. 'n Brunen ach(ter)mirrig: een makkelijke (vrije) middag: geg. d. Kn. Zie: dag.

achtermekaore

in de uitdr.: die is ach­ termekaore an bezig: hij weet van geen ophouden: geg. d. Wtk.

achtermanskind

buitenechtelijk kind, W (Grij; Okp).

achterloop
  1. dwarsverbinding aan de achterkant van een wagenbak van een menwagen, waardoor de tuiten van de zijladders steken, Zie: overloop.

Zie afb. achterin  onder menwaegen.

  1. in de uitdr.: Me gaon wudder 'n nieuwe voor(r)deure laot'n 'ang'n, mao daor 'ei trouwens ook nog 'êêl; wat achterloop an, daaraan is heel wat na te lopen, veel moeite en zorg aan verbon­ den, ZVW. Vgl.: achterlóóp, nalopen WZD3.