Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Woord
achterdêêl

in de uitdr.: me ziin op ons achterdêêl: we zijn te laat (met  het werk), ZVW.

achterbuiten

zie achteruut, d'n

achteraeremen, -èrmen

onderdeel van een menwagen, W; ZB; NB; T; SchD; ZVW. Aant.: de achterèrmen zijn inge­ werkt tussen het achterste aslief en roengblok en ze verbind het  achterstel aan de lang(k)waegen door middel van een koppelbout (opg.  Bsl).  W  (Mdb e.o.; Njoos; Rtm); ZVW kennen de mv. vorm aerems, èrms. Zie afb. achterin onder menwaegen.

achter'een

in de uitdr.: ach­ ter'ene, -een komme(n): door de ach­ terdeur komen: ZB;  T;  SchD;  GOfl. Zie: achter, achterom'een. Vgl.: ach­ terêên.

synoniem(en) - achter'ene