Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
pokk'n

in de uitdr.: èrpels mee pok­ ken, harde plekjes die komen op de aardappels in een nieuwe akker, voor­ heen een weide, ZVW.

pof

klap, in de uitdr.: een pof voor zijn smoel: een klap op zijn gezicht: ZVW (Bks). Vgl.: troefel.

poezel

lisdodde, ZVW. Vgl.: poester; lampepoes( t )er; tampoes( t )er.

poes

in de uitdr.: dienk ter rom, wan 't is iets dir as de poesjes nie an komme: waarschuwing voor het drinken van iets heets: geg. dr. Tln. Zie: pupe, ambachtskele, maege.