Woordenboek supplement (in onderhoud)

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
gêêre

hardlopen, geg. d. RIi. Aant.: vgl. iemand achter z'n gêêren zitten, achter de vodden zitten, WZD 262a. Zie:              gétte(n);            vlette(n);    bie:ze(n);

peze(n); potere(n); rieë(n); spettere(n); schêêre(n); stekkere(n);

spie:re(n); vetere(n).

  1. schuin toelopend stuk land, in de uitdr.: ie ei 'n gêêre in z'n óógen: hij ploegt scheef: geg. d. Kam.

Een gêêre uutrieë(n): een wigvormig stuk land ploegen: geg. d. Bwh. Aant.: vgl. gêêren uutstrieke(n), WZD 262a. 2. een stuk metselwerk dat uit het lood is, Nz.

gedreven

, gedekt, in de uitdr.: da rend is passeede week gedreven: die (jonge) koe is vorige week gedekt: LvH.

gedraoiden

'n, in de uitdr.: 'n 'alven gedraaiden de volgende betekenissen:

  1. een halve gare: ZVW. geg. d. Bvt; Obg. Zie:
  2. een dronken persoon: geg. d. Bvt; Obg.
  3. sla van koude eieren en augurken: geg. d.

 

gedacht

gedachte, idee, in de uitdr.: à je gin, gêên gedacht( en) eit, èt, moe je bêênen è(n): wie zijn verstand niet gebruikt, moet zijn benen gebruiken: ZB (Ier); ZVW. Aant.: Vwp geeft: à je gin 'essens eit, moe je je bêênen gebruke.